از ثبت نام تا ارسال صورتحساب به سامانه مودیان کنارتان هستیم

اطلاعات بیشتر
رویدادهای برگزار نشده
وبینار باید ها و نباید های مالی 1403
دوشنبه 21 اسفند ماه 1402 | ساعت 18

وبینار باید ها و نباید های مالی 1403

رایگان آنلاین مناسب برای مدیران و مشاوران مالی
تعداد روز باقی مانده تا شروع رویداد
00

ثانیه

00

دقیقه

0

ساعت

0

روز

نکات کاربردی موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی
دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 | ساعت 18

نکات کاربردی موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی

رایگان آنلاین سلسله وبینارهای مسیر موفقیت در حسابداری
تعداد روز باقی مانده تا شروع رویداد
00

ثانیه

00

دقیقه

0

ساعت

0

روز

همایش بررســی و آمـوزش عمـلی قانـون و پایانــه های فــروشـگاهی و سـامانه مــودیان
دوشنبه 9 بهمن ماه 1402 | ساعت 14

همایش بررســی و آمـوزش عمـلی قانـون و پایانــه های فــروشـگاهی و سـامانه مــودیان

از 190,000 تومان بجنورد (حضوری)
تعداد روز باقی مانده تا شروع رویداد
00

ثانیه

00

دقیقه

0

ساعت

0

روز

رویدادهای برگزار شده
برگـــــزار شد
وبینار باید ها و نباید های مالی 1403
وبینار باید ها و نباید های مالی 1403
برگـــــزار شد
همایش بررســی و آمـوزش عمـلی قانـون و پایانــه های فــروشـگاهی و سـامانه مــودیان
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان (بجنورد)
برگـــــزار شد
وبینار آخرین تغییرات قانون سامانه مودیان
وبینار آخرین تغییرات قانون سامانه مودیان
برگـــــزار شد
جشن فارغ التحصیلی مدیر مالی خبره (تهران)
جشن فارغ التحصیلی مدیر مالی خبره (تهران)
برگـــــزار شد
کارگاه حضوری اصول حقوقی قراردادها (دانشگاه امیرکبیر تهران)
کارگاه حضوری اصول حقوقی قراردادها (دانشگاه امیرکبیر تهران)
برگـــــزار شد
میزگرد آنلاین چالش های زنان در حسابداری
میزگرد آنلاین چالش های زنان در حسابداری
برگـــــزار شد
بوت کمپ تخصصی تامین اجتماعی (بجنورد) - دکتر مرشد
بوت کمپ تخصصی تامین اجتماعی (بجنورد)
برگـــــزار شد
وبینار وبینار بررسی تغییرات سامانه مودیان - دکتر مرشد
وبینار بررسی تغییرات سامانه مودیان
سلسله وبینارهای مسیر موفقیت در حسابداری
سلسله وبینارهای مسیر موفقیت در حسابداری
برگـــــزار شد
همایش تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (کیش)
همایش تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (کیش)
برگـــــزار شد
سمینار آموزشی تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (گرگان)
سمینار آموزشی تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (گرگان)
برگـــــزار شد
کارگاه عملی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
کارگاه عملی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
برگـــــزار شد
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان (بجنورد)
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان (بجنورد)
برگـــــزار شد
نکات اجرایی قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی (دانشگاه امیرکبیر تهران)
نکات اجرایی قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی (دانشگاه امیرکبیر تهران)
برگـــــزار شد
میزگرد آنلاین نظارت در حرفه حسابرسی
میزگرد آنلاین نظارت در حرفه حسابرسی
برگـــــزار شد
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان (یزد)
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان (یزد)
برگـــــزار شد
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
همایش قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
برگـــــزار شد
سلسله رویداد آنلاین بررسی روند اجرای قانون سامانه مؤدیان
سلسله رویداد آنلاین بررسی روند اجرای قانون سامانه مؤدیان
برگـــــزار شد
کارگاه های آموزشی آنلاین در ایام نوروز 1402
کارگاه های آموزشی آنلاین در ایام نوروز 1402
برگـــــزار شد
کارگاه سامانه مودیان (شهرک صنعتی کاویان فریمان)
کارگاه سامانه مودیان (شهرک صنعتی کاویان فریمان)
برگـــــزار شد
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
کارگاه عملی بهاء تمام شده (نیشابور)
کارگاه عملی بهاء تمام شده (نیشابور)
برگـــــزار شد
همایش تخصصی تازه های حسابداری و مالیاتی
همایش تخصصی تازه های حسابداری و مالیاتی
برگـــــزار شد
کارگاه تخصصی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
کارگاه تخصصی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
برگـــــزار شد
همایش قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده - کارخانه نوآوری مشهد
همایش قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
برگـــــزار شد
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
جشن روز حسابدار 1400 (کافه حسابداری)
جشن روز حسابدار 1400 (کافه حسابداری)
برگـــــزار شد
وبینار تخصصی سامانه مودیان
وبینار تخصصی سامانه مودیان
برگـــــزار شد
همایش تغییرات استانداردهای حسابداری 1400
همایش تغییرات استانداردهای حسابداری 1400