به مناسبت هفته حسابدار از 11 تا 17 آذرماه، سامانه مودیان اوراش رایگان شد!

اطلاعات بیشتر

لیست بسته ها و قیمت ها

به مناسبت هفته حسابدار

فرصت استثنایی برای تهیه افزونه سامانه مودیان رایگان
با خرید بسته های الماس و طلایی و نقره ای و پایه

به مدت محدود از 11 تا 17 آذرماه

تعداد روز باقی مانده

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

0

روز

 
 
 
 
 
سیستم ها
حسابداری مالی
خرید و فروش
انبارداری
نقد و بانک
خدمات
سامانه مودیان
رایگان در هفته حسابدار
رایگان در هفته حسابدار
رایگان در هفته حسابدار
رایگان در هفته حسابدار
خدمات راه اندازی اولیه
حداقل 100 نفر/ساعت
چند شرکتی همزمان
2 شرکت
2 شرکت
2+1 شرکت
2+1 شرکت
ایستگاه کاری شبکه (Client)
1+1 کاربر
5+1 کاربر
20+1 کاربر
30+1 کاربر
آموزش نرم افزار
3 جلسه
4 جلسه
5 جلسه
10 جلسه
*پشتیبانی رایگان
12 ماه
12 ماه
12 ماه
12 ماه
مبالغ/تخفیفات (ریال)
مبلغ بسته

332,500,000

505,500,000

1,103,000,000

1,903,000,000

تخفیف نقدی
%3 تخفیف نقدی

9,975,000

%5 تخفیف نقدی

25,275,000

%7 تخفیف نقدی

77,210,000

%10 تخفیف نقدی

190,300,000

مبلغ پس از تخفیف

322,525,000

480,225,000

1,025,790,000

1,712,700,000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل %15 مبلغ روز نرم افزار

* به تمام مبالغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

این لیست قیمت تا پایان فروردین ماه 1402 معتبر می باشد