وبینار آموزشی "آمادگی آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی | دوشنبه 1 مردادماه"

ثبت نام رایگان

لیست بسته ها و قیمت ها

10% تخفیف خرید نقدی بسته

فرصت استثنایی برای خرید بسته های
الماس و طلایی و نقره ای و پایه

تعداد روز باقی مانده

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

0

روز

 
 
 
 
 
سیستم ها
حسابداری مالی
خرید و فروش
انبارداری
نقد و بانک
ماژول ها / زیرسیستم ها
خدمات
خدمات راه اندازی اولیه
حداقل 100 نفر/ساعت
چند شرکتی همزمان
2 شرکت
2 شرکت
3 شرکت
3 شرکت
ایستگاه کاری شبکه (Client)
1 کاربر
5 کاربر
20 کاربر
30 کاربر
آموزش نرم افزار
3 جلسه
4 جلسه
5 جلسه
10 جلسه
*پشتیبانی رایگان
12 ماه
12 ماه
12 ماه
12 ماه
مبالغ/تخفیفات (ریال)
مبلغ بسته

552,500,000

852,000,000

1,860,500,000

3,045,500,000

تخفیف نقدی
%10 تخفیف نقدی

55,250,000

%10 تخفیف نقدی

85,200,000

%10 تخفیف نقدی

186,050,000

%10 تخفیف نقدی

304,550,000

مبلغ پس از تخفیف

497,250,000

766,800,000

1,674,450,000

2,740,950,000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل %15 مبلغ روز نرم افزار

* به تمام مبالغ 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد