انبارداری

حسابداری انبار یکی از مهم ترین بخش های بنگاه ها و موسسات می باشد که با مبحث نگهداری کالا درگیر می باشند. 
ثبت اطلاعات ریالی در گردش کالاها از این بابت دارای اهمیت می باشد که بخش قابل توجهی از دارایی های مجموعه است. در تدوین صورتهای مالی،  اطلاعات ریالی بدست آمده از موجودی کالا در ابتدا و انتهای دوره مورد استفاده قرار می گیرد.

روشهای ارزیابی موجودی کالا یک رویکرد فرا گیر نیست و با توجه به نوع فعالیت و مکان هر شرکت قابل تغییر می باشد.
از بین روشهای مختلف ارزیابی موجودی کالا دو روش متداول تر وجود دارد :
1- اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
2- میانگین موزون

 

به مکانی گفته می شود که کالاها از حیث ماهیت در آن تفکیک ، طبقه بندی و نگهداری می شود.
کیفیت بالای طبقه بندی و چیدمان انبار می تواند نقش بسزایی در بهینه شدن فرآیند تبدیل کالاها به یکدیگر و همچنین مدیریت ارسال و توزیع کالاها را داشته باشد.

به طور کلی هدف از حسابداری انبار دستیابی به ارزش موجودی کالاها می باشد.
قسمتی از این اهداف عبارتند از :
- محاسبه ارزش کالاهای مصرف شده در تولید (جهت محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده)
- محاسبه ارزش کالاهای ارسال شده برای مشتریان (جهت محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته)
- محاسبه ارزش موجودی کالای باقی مانده در انبار (جهت انعکاس در ترازنامه)
- محاسبه ارزش کالای امانی

بخش انبارداری نرم افزار یکپارچه مالی اوراش شامل برگه های رسید انبار – رسید موقت – برگشت رسید انبار -  حواله انبار - برگشت از حواله انبار – انتقال بین انبار - اصلاحیه نرخ موجودی و انبارگردانی می باشد.
قابل به ذکر است ؛ در کنار فرم های انبارداری ذکر شده ، برگه تولید محصولات و بروز رسانی اتومات نرخ محصولات که ناشی از تغییر نرخ مصرف مواد اولیه می باشد، در اختیار کاربران محترم جهت صدور اتومات برگه های رسید و و حواله مصرف قرار داده شده است.