انتخاب نرم افزار حسابداری

انتخاب نرم افزار حسابداری

امروزه به سبب افزایش حجم مبادلات در بنگاه های اقتصادی از یک سو و از سویی دیگر اجرای قوانین مالی و مالیاتی متنوع توسط دولت ، اکثر شرکت ها و موسسات ناگزیر به انتخاب نرم افزار حسابداری و مالی هستند که پاسخگو ی حداکثر نیاز آنها باشد.

مدیر سایت
سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 3)

سری گفتمان های : ما هم خبر خوب داریم، هم خبر بد (بخش 3)

در گفتمان های قبلی ما از چرایی داشتن سیستم ارتباط موثر برای پیشرفت و ماندن در صحنه بازی بینهایت رقابت سخن گفتیم. آگاهیم که یک سیستم ارتباط موثر 4 پایه اساسی دارد و ما به دو پایه از آن "درک خدمات مشتریان" و "توافق با مشتریان" در دو گفتمان قبلی پرداختیم. در ادامه به مبحث "مهارت حل مساله" می پردازیم.

مدیر سایت
علم اکچوئری

علم اکچوئری

اصطلاح اکچوئریست اولین بار در سال 1775 به یک ریاضیدان انگلیسی به خاطر تدوین جدول عمر جامعه انگلیس اعطا شد . بنیانگذار این علم در ایران استاد محمدعلی جواهریان می باشد. عمر این علم در کشور به بیست سال می رسد اما متاسفانه با وجود اینکه علم آمار توسعه چشمگیری داشته، علم اکچوئری همچنان جایگاه مناسب خود را به دست نیاورده است.

مدیر سایت
سنوات

سنوات

با توجه به گسترش تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع و حاکمیت تفکر اقتصادی بر انسانها، دنیای به کارگیری افراد در مناصب شغلی شکل دیگری به خود گرفته است . بدنیست به مفهوم استخدام برای توضیح این مقوله مهم اشاره ای داشته باشیم. استخدام نوعی قرارداد و پیمان بین کارکنان و کارفرما در ازای مقدار معینی دستمزد می باشد.

مدیر سایت