بررسی عملیات های پایان سال مالی

بررسی عملیات های پایان سال مالی

اقدامات حسابداری در پایان سال مالی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسئولیت حسابداران دانست؛ انواع عملیات متفاوت و محاسباتی اعم از تسویه حساب با کارکنان و تهیه گزارشات مالی و بستن حساب‌ها و ... گاهی باعث از قلم افتادن برخی از این عملیات‌های مهم حسابداری می‌شود.

مدیر سایت
پیش بینی حقوق و دستمزد 1402

پیش بینی حقوق و دستمزد 1402

تعیین حداقل دستمزد از دیر باز در قوانین کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون تعیین می‌گردید. زلاندنو اولین کشور در دوران معاصر است که در سال 1894 به تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. در ایران اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به موضوع حداقل دستمزد اشاره شده است.

مدیر سایت
انتخاب نرم افزار حسابداری

انتخاب نرم افزار حسابداری

امروزه به سبب افزایش حجم مبادلات در بنگاه های اقتصادی از یک سو و از سویی دیگر اجرای قوانین مالی و مالیاتی متنوع توسط دولت ، اکثر شرکت ها و موسسات ناگزیر به انتخاب نرم افزار حسابداری و مالی هستند که پاسخگو ی حداکثر نیاز آنها باشد.

مدیر سایت