از ثبت نام تا ارسال صورتحساب به سامانه مودیان کنارتان هستیم

اطلاعات بیشتر

تاریخچه ارائه نسخه ها

 

تاریخ ارائه 1402/12/01

اضافه شدن شعبه به همه برگه های سیستم
اضافه شدن زیر سیستم دارایی ثابت 
اضافه شدن برگه های تجزیه و دمونتاژ تولیدی
اضافه شدن ویزیتور به گزارش آخرین وضعیت دستگاه
افزودن فیلتر مشخصه متغییر به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
اضافه شدن ابزار کپی فاکتور بر اساس سربرگ 
اضافه شدن سربرگ مخارج و هزینه های متصل به صورت حساب
ایجاد سطوح دسترسی برای تغییر نرخ
اضافه شدن ستون های رزرو و ابطال شده در گزارشات چک ها
بهینه سازی و اعمال تغییرات برگشت از فروش برای ارسال به سامانه مؤدیان
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1402/07/01

اعمال آخرین تغییرات سامانه مؤدیان مطابق دستورالعمل شهریورماه
اضافه شدن قرارداد های پیمانکاری برای ارسال به سامانه مؤدیان
اعمال تغییرات مربوط به ارسال فاکتورهای صادراتی در سامانه مؤدیان
اعمال سایر تغییرات سامانه مؤدیان

 

تاریخ ارائه 1402/04/10

اعمال تغییرات سامانه مؤدیان
اضافه شدن سرویس شرکت اول سام
اضافه شدن سرویس شرکت تیس
اضافه شدن سرویس شرکت کیسان
اضافه شدن کد ایزو ارز برای ارسال صورتحسابهای صادراتی
اعمال تغییرات صورتحساب ابطالی
اضافه شدن روش تسویه به سامانه مؤدیان
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1402/03/10

اضافه شدن شرکت های معتمد
اعمال تغییرات سامانه مؤدیان
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1402/02/10

تغییرات سامانه مودیان
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1402/01/10

اضافه شدن سامانه مودیان به سیستم
اضافه شدن شرح به تسویه حساب در فاکتور
اضافه شدن اعلانات به صفحه اصلی
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1401/09/15

اضافه شدن تفضیلی ۲  به  افزایش  و کاهش فاکتور ها
اضافه شدن تسویه چندگانه و تغییر اصلاح جستجو فاکتور
اضافه شدن شماره سند حسابداری به جستجوی کلی برگه ها
اضافه شدن بارنامه درجستجوی فاکتور ها
اضافه شدن کارتکس به برنامه ریزی تولید
اضافه شدن وضعیت محاسبه عیدی و پاداش و سنوات در اطلاعات پرسنلی
اضافه شدن طرف حساب در گزارش حسابها
اضافه شدن بابت در گزارش حسابها
اضافه شدن نمایش فیش حقوقی آنلاین در بستر وب
اضافه شدن دیسکت بانک در حقوق
اضافه شدن قفل دیجیتال به نرم افزار 
اضافه شدن داشبورد گزارشی (PowerBI)
اضافه شدن بابت به زیر سیستم تولید
اضافه شدن تفصیلی 2 به گزارش ارزش افزوده 
اضافه شدن تفصیلی 2 به گزارشات فصلی
اضافه شدن مقدار کاربر به بارنامه صورتحسابها
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1401/06/06

اضافه شدن مبلغ ویزیتوری به صندوق فروش
اضافه شدن ابزاری برای ایجاد بن 
اضافه شدن بارنامه به گزارش حسابها و سند گیری از بارنامه
اضافه شدن ارز به فرم انتقال بین حسابها
اضافه شدن ارز به فرم انتقال بین حسابهای مرکب
اضافه شدن ارز به فرم تسویه فاکتور
اضافه شدن ارز به فرم های دریافت و پرداخت چندگانه
نمایش ردیف عیدی و پاداش و سنوات در چاپ فیش حقوقی
اضافه شدن شرح دلخواه به چاپ فیش حقوقی
اضافه شدن پیگیری به برگه تولید
اضافه شدن گزارش چکهای دریافتی و پرداختی 
نمایش شماره برگه و اطلاعات تکمیلی در زمان سند گیری
ارسال پیامک زمان دار به چک ها
اضافه شدن توضیحات ثابت به فیش حقوقی
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1401/02/01

اضافه شدن عیدی و پاداش به حقوق
اضافه شدن ذخیره عیدی قبل
گزارش عیدی و پاداش
اضافه شدن بارنامه به صورت لیست
اضافه شدن گزارش بابت
اضافه شدن گزارش تفصیلی 2(مرکز هزینه)
تسویه چند فاکتور با یک دریافت یا پرداخت در برگه دریافت و پرداخت چندگانه
اضافه شدن تسویه چندگانه به تسویه فاکتور
اضافه شدن واحد درخواست کننده و برگه های تکمیلی انبار (فرم درخواست خرید و درخواست کالا از انبار)
اضافه شدن ارز به برگه های دریافت و پرداخت
اضافه شدن فیلد نرخ ارز در ردیف برگه ها
اضافه شدن اطلاعات تکمیلی مشتری متفرقه در فاکتور فروش و برگشت از فروش
نمایش کارتکس کالا در برگه انبار گردانی
اضافه شدن بن در صندوق فروش
چاپ بازه ای صورتحسابها
بهبود عملکرد سيستم


 

 

تاریخ ارائه 1400/11/18

اضافه شدن ابزار تخصیص بسته بندی کالا
اضافه شدن ابزار انتقال گروهی کالا به انبار - فیلتر گسسته 
جستجو برنامه ریزی تولید
اضافه شدن موجودی انبارها به کالا و خدمات و باز شدن گزارش موجودی انبار از داخل فرم کالا
اضافه شدن حالتهای مختلف نمایش کالا در تنظیمات
اضافه شدن ابطال به برگه های خرید و فرو ش و انبار
اضافه شدن سرفصل به کالاها در کالا در انبار بر اساس حساب های پیش فرض انبار
در تنظیمات سطح دسترسی اختصاص تمام دسترسی ها در فرم انتخابی قرار گرفته
ارتباط بسته بندی های متفاوت به یک کالا و مشخص کردن جزئیات بسته
اضافه شدن دسترسی بابت اجباری به فرم ها
اضافه شدن تب به چکها برای تفکیک بیشتر
اضافه شدن فیلتر گسسته در اختصاص کالا به انبار
اضافه شدن کد ملی در چاپ چک
اضافه شدن عیدی و پاداش در حقوق و دستمزد
اضافه شدن دستگاه پرداخت الکترونیک سپهر
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/10/13

اضافه شدن دریافت اطلاعات از اکسل همراه با ایجاد سربرگ
محاسبه غیبت بر اساس مزایا های انتخابی در تعریف غیبت
اضافه شدن نمایش برگه در فرم گزارش خلاف ماهیت
اضافه شدن شماره شبا و شماره کارت در اطلاعات پرسنلی
اضافه شدن تاریخ ثبت و تاریخ ویرایش در جست و جو فرم ها
رفع مشکل ماشین حساب
نمایش شماره برگه خرید در اصلاحیه هایی که بر اساس برگه خرید زده شده است
ایجاد فرم ذخیره سنوات قبل
اضافه شدن محاسبه و سند سنوات 
دسترسی کاربران بر اساس گروه اصلی و فرعی اشخاص
اضافه شدن کپی حکم حقوقی
ایجاد مشتری پیش فرض در تنظیمات برای حواله و رسید
ایجاد بایگانی در مزایا و اضافات 
صدور برگه انتقال بین حسابهای مرکب در فرم گزارش لیست حقوق برای پرداخت حقوق
اضافه شدن وقایع کاربران به تعدادی از فرم ها
گزارش گیری از دفاتر قانونی و گزارش اسناد حسابداری بر اساس لیست اسناد حسابداری مشخص شده
اضافه شدن فرم حذف اطلاعات وقایع کاربران
بهینه سازی و افزایش سرعت گزارش حسابها
بهینه سازی گزارش کارتکس کالا و صدور سند حسابداری
اضافه کردن نمایش موجودی به گزارش نرخ خرید و فروش
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/07/25

بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/07/01

اضافه کردن وزن و ابعاد در کالا و خدمات 
اضافه کردن فرم گزارش مانده مرخضی 
افزودن تنظیمات چاپ به فرم حواله انبار و برگشت حواله انبار
اضافه شدن مانده مخصی
ورودی اکسل در فرم های پرداخت چک دریافت چک جدول استاندارد مصرف مواد
افزودن محاسبه وزن و ابعاد در فاکتور فروش و خرید 
تغییر نرخ فروش در فاکتور فروش براساس لیست قیمت فروش
گزارش تراز زیر سیستمی
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/05/16

اضافه شدن حالت روزانه به گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل
رفع مشکل خروجي گزارشات فصلي
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/04/13

ايجاد برگه انتقال بين حسابهاي مرکب از گزارش حقوق
اضافه شدن ورودي اکسل و ايجاد برگه در سند حسابداري
گزينه فعال در ارتباط کالا با انبار
تسويه در برگه سفارش کالا
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/03/01

بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1400/02/20

اضافه شدن ورودي اکسل در انتقال بين حساب هاي مرکب
اضافه شدن ورودي اکسل در انتقال بين حساب ها
تاثير طرف حساب در پرداخت صندوق و برداشت از بانک در گزارش ارزش افزوده و خريد فصلي 
اضافه شدن سيستم ارزي در خريد فروش و انبار
چاپ مانده در چاپ فيش صندوق
ايجاد حواله يا رسيد اختلاف بار در اطلاعات بارنامه در فاکتور خريد
ايجاد پيگيري برگه هاي خريد فروش و انبار و اعمال فيلتر براساس آن
ايجاد بانک و صندوق پيش فرض براي چک ها
تجميع دايناميک گزارش مشروح ورود و خروج
اضافه شدن فيلتر مبناي برگه به گزارش مشروح ورود و خروج
اضافه شدن ايجاد برگه خريد بر اساس رسيد
ابزار گروهي ثبت/تاييد اسناد حسابداري 
ايجاد برنامه ريزي توليد
تغيير در روند ايجاد کرايه حمل (بر اساس مبلغ/مقدار)
ايجاد حساب هاي پيشفرض براي کالا
تب بندي فرم کالا براي فيلتر سريعتر 
غير فعال کردن کد کالا
تعريف بانک در اطلاعات پرسنلي بدون ارتباط به تفصيلي
امکان دريافت اطلاعات عمليات حقوق از فايل اکسل
اضافه شدن ورودي اکسل در رديف پيمان
ذخيره گزارشات در گزارش ساز
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1399/11/11

ابزار ايجاد گروهي کالا در مصوبه فروش
اضافه شدن مشخصه متغير
اضافه شدن گزارش مانده سفارش بر اساس مشخصه متغير
تکميل فرم سر پيک
اضافه شدن نوع برگه در برگه هاي خريد و فروش و انبار
بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1399/09/19

اضافه شدن دريافت و پرداخت چندگانه
تکميل ابزار خريد و فروش فرآيندي و گزارشات آن
جستجوي اسناد تضميني دريافتني
جستجوي اسناد تضميني پرداختني
جستجوي کالا
جستجوي انبار
ورودي اکسل انتقال بين حساب مرکب
شرح هاي آماده در انتقال بين حساب مرکب
اضافه شدن مرکز هزينه و بابت در تسويه فاکتور فروش
اضافه شدن طرف حساب به پرداخت صندوق و برداشت از بانک
امکان باز شدن اسناد تضميني از سند حسابداري
اضافه شدن تنظيمات نمايش طرف حساب در دريافت و پرداخت
ابزار گروه بندي گروهي حسابها
ابزار گروه بندي گروهي کالاها
اضافه شدن چک ها به سطح اعتباري مشتريان
تسعير ارز (زير سيستم ارزي)
اضافه شدن رديف پيمان (حقوق و دستمزد)
اضافه شدن پک کالا (صندوق فروش)
اضافه شدن تسويه پيک (صندوق فروش)
اضافه شدن ارتباط پيک با فيش (صندوق فروش)
مشخص کردن مسير براي مشترک (صندوق فروش)
 

 

تاریخ ارائه 1399/07/28

اضافه شدن میز به صندوق فروش
اضافه شدن تخفیف خارج از فیش در صندوق فروش
بهبود عملکرد سیستم

 

تاریخ ارائه 1399/06/30

امکان مشاهده موجودی کالا در انبارهای های مختلف در گزارش موجودی انبار
امکان اتصال به ترازوهای دیجیتال (کارین و رادین) و پشتیبانی از بارکد تجمیعی در محیط فاکتور و صندوق فروش
امکان تسویه همزمان چند فیش در تسویه خارج از صندوق فروش
پشتیبانی از کالر ای دی
امکان تغییر رنگ پوسته در صفحه اصلی
اصلاح ابزار نرخ گذاری رسیدهای محصول (تولید)
امکان بایگانی احکام حقوق
بهبود عملکرد سیستم

 

تاریخ ارائه 1399/06/19

بهبود عملکرد سیستم

 

تاریخ ارائه 1399/04/30

امکان محدود کردن دسترسی کاربران به انبارها
بهبود عملکرد سیستم

 

تاریخ ارائه 1399/04/16

امکان ثبت طرف حساب هزینه در بخش صورت هزینه تنخوان گردان
اضافه شدن معافیت ماده 103 بیمه (حقوق و دستمزد)
امکان جابجایی ردیف ها در سند حسابداری
امکان محدود کردن دسترسی کاربران به انبارها
اضافه شدن قطر در بخش اطلاعات ابعاد
امکان ثبت بسته بندی با قابلیت عدم برابری با واحد اصلی کالا/خدمات
امکان درج گروه فایل ها در بخش ضمائم
امکان تعیین دسترسی برای طراحی های چاپ
امکان بازکردن چک های دریافتی و پرداختی از سایر بخش های سیستم
امکان اتصال به دستگاه کارت خوان آسان پرداخت
امکان حذف گروهی در منوی دریافت پرداخت و انبارداری
امکان ایجاد بانک اطلاعاتی جدید در لیست انتخاب شرکت
بهبود عملکرد سیستم
 

 

تاریخ ارائه 1399/04/05

ایجاد و حذف سند تسویه فاکتور فروش همزمان با سند فاکتور 
حذف همه ردیف های فاکتور ها به همزمان با حذف هدر
اضافه شدن تفصیلی 2 به برکه های دریافت و پرداخت بانک و صندوق و چکها
گزارش حداقل و حداکثری موجودی
اضافه شدن نقطه سفارش خرید در کالا در انبار
محل نگهداری کالا ، در کالا در انبار
گزارش مالیات حقوق
اضافه شدن برگه تولید
بررسی مغایرت در حالتهای مختلف در گزارش مغايرت بانکي 
اضافه شدن جستجوي عمليات حقوق
تکمیل چاپ فیش حقوقی
اضافه شدن چاپ خلاصه لیست حقوق در گزارش ليست حقوق
اضافه شدن جستجوي حساب ها
اضافه شدن جستجوي پرسنل
اضافه شدن آدرس کالا در فرم کالا در انبار 
بهبود عملکرد سیستم
 

 

تاریخ ارائه 1399/02/16

- بازنويسي گزارش گردش حساب ها
- گزارش چک هاي دريافتي و پرداختي بر اساس تاريخ گردش
- امکان کنترل موجودي کالا در صندوق فروش
- اضافه شدن موجودي بسته بندي در گزارش موجودي انبار
-  بهبود عملکرد سيستم و رفع خطا
 

 

تاریخ ارائه 1399/02/01

- انتقال بين انبار
- انتقال بين حسابهاي مرکب
- ضمائم اسناد در بخش هاي مختلف سيستم
- امکان تجميع اسناد حسابداري در ابزار صدور گروهي اسناد حسابداري از زير سيستم
- امکان تعريف الگوي دريافت اطلاعات از فايل اکسل براي دستگاه هاي حضور و غياب مختلف
- امکان دريافت اطلاعات دستگاه حضور و غياب در قالب فايل اکسل
- نمايش يادآوري ها و اقساط روي تقويم در صفحه اصلي
- امکان حذف کلي حساب هاي کل و معين
- امکان دريافت حساب هاي کل و معين از فايل اکسل
- امکان دريافت خروجي اکسل از حساب هاي کل و معين
- ابزار ايجاد حساب تفصيلي بر اساس بازه تعيين شده
- گزارش حسابهاي فاقد گردش
- تغيير در بخش ورودي اکسل گزارش مغايرت هاي بانکي
- امکان باز گردن برگه ها از گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان ثبت کرايه حمل در فاکتور خريد
- اضافه شدن دسترسي قبل و بعد از ثبت و بعد از تاييد براي چاپ برگه ها
- تغيير فرم گزارش ترازنامه مالي
- امکان دريافت اطلاعات از اکسل در ليست قيمت فروش
- امکان نمايش/عدم نمايش بابت در تمام برگه ها
- اضافه شدن اطلاعات فروش و برگشت از فروش به کارتکس کالا
- اضافه شدن فيلتر اطلاعات به همه جداول
- بهبود عملکرد سيستم
 

 

تاریخ ارائه 1398/12/27

- اضافه شدن تسهيم سود
- اضافه شدن روش جستجو در عبارت ها با در نظر گرفتن جايگشت در تمامي قسمتهاي نرم افزار
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/12/20

- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/12/17

- فرم مستقل براي تسويه فيش ها در صندوق فروش
- اضافه شدن سند حسابداري حقوق
- تغيير گروهي نرخ / تخفيف در کالا و خدمات
- امکان مشاهده محاسبات حقوق در گردش حساب ها
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/30

- امکان تغيير رنگ در ظاهر برنامه
- حل مشکل ارائه ديسکت بيمه در حقوق و دستمزد
- اضافه شدن گزارش وقايع کاربران به اکثر بخش هاي سيستم
- اضافه شدن فيلتر بر اساس مشخصه و طبقه کالا در گزارشات
- امکان چاپ کالاي انتخابي در فاکتور فروش و صندوق فروش
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/26

- اضافه شدن يادآوري ها و يادداشت
- نمايش مانده سفارش در گزارش حسابها
- اضافه شدن پيش فرض واحد هاي کالا
- اضافه شدن ليست بيمه و خروجي ديسکت بيمه
- اضافه شدن ابزاري براي تغيير تاريخ در برگه هاي خريد و فروش و انبار
- اضافه شدن گزارش مرکز هزينه
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/08

- نمايش نرخ فاکتور ها با کليد ترکيبي Ctrl + N
- امکان کپي در برگه هاي انبار و فاکتورهاي خريد و فروش و برگشت از خريد و برگشت از فروش و...
- اضافه شدن ابزار ليست برگه هاي استفاده نشده در برگه ها
- اضافه شدن ماشين حساب و انتقال مبلغ محاسبه شده به فيلد مورد نظر
- اضافه شدن راهنماي کليدهاي ميانبر
- تغيير گزارش اسناد حسابداري
- اضافه شدن اطلاعات بارنامه به فاکتور خريد و فروش و ...
- اضافه شدن چاپ به شکل گزارش اسناد حسابداري در سند
- اضافه شدن مرحله کنترلي تاييد به همه برگه ها
- برگشت وجه از بانک در تسويه حساب فاکتور فروش
- امکان عدم نمايش شماره برگه در سند حسابداري
- شماره سريال به ازاي هر انبار در برگه هاي خريد و فروش و ...
- اضافه شدن فيلتر طبقه بندي کالا در گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- اضافه شدن تنظيماتي براي عدم نمايش شماره برگه سند حسابداري
- اضافه شدن سطوح مختلف نرخ در ابزار جبران کسري موجودي
- اضافه شدن چاپ رسيد تسويه

 

تاریخ ارائه 1398/10/11

- اضافه شدن تفصيلي دوم به ارتباط کالا با انبار 
- امکان تعيين استفاده از تفصيلي هاي اول و دوم برگه ها در ارتباط کالا با انبار در سند حسابداري
- امکان ثبت سفارش کالا
- امکان مسدودي مقدار باقي مانده سفارش
- امکان انتقال اطلاعات بين برگه هاي پيش فاکتور ، سفارش کالا ، فروش و حواله انبار
- امکان نمايش گرافيکي ارتباطات فرم ها
- امکان تعيين نوع اسناد تضميني با قابليت تعيين سرفصل هاي حساب
- امکان صدور سند حسابداري براي اسناد تضميني
- اضافه شدن چاپ فيش واگذاري چک به بانک
- ارائه سرويس يادآوري چک با قابليت تعيين دسترسي
- تغيير در شيوه ثبت اطلاعات در فرم ورود اطلاعات ارزي در سند حسابداري
- تغيير در نحوه ايجاد فايل اکسل
- اضافه شدن بيمه و ماليات در محاسبات اضافه کاري در گروه هاي پرسنلي
- تغييرات محاسبات حقوق
- فيش حقوقي
- طبقه بندي چند سطحي کالا و خدمات
- گزارش مانده سفارش
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/08/14

- امکان ثبت درصد تخفيف در حساب مشترکين (صندوق فروش)
- اضافه شدن دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونيک پارسيان
- اضافه شدن مشخصه به تعريف کالاها
- نمايش مانده جاري در گزارش حساب ها
- نمايش فقط حسابهاي داراي مانده در گزارش ترازها و دفاتر
- اصلاحات مربوط به گزارشات خريد و فروش فصلي
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/07/29

- اضافه شدن افزونه صندوق فروش ويژه مراکز فروش و رستوران ها (افزونه)
- امکان استفاده بر روي صندوق هاي فروشگاهي لمسي (افزونه)
- امکان تعريف مشترک (افزونه)
- امکان تعريف منو فروش با قابليت تعيين قيمت و دسته بندي (افزونه)
- امکان تعريف پيک و تعيين هزينه (افزونه)
- امکان تعريف منوي روزانه با تعيين محدوديت مقداري (افزونه)
- امکان تعيين دسترسي براي تغيير مبلغ ، تخفيف و ماليات (افزونه)
- امکان ارسال پيامک بعد از ثبت فيش (افزونه)
- اضافه شدن زيرسيستم حقوق و دستمزد
- بازطراحي صفحه ورود به نرم افزار
- امکان مشاهده/عدم مشاهده سطر هاي دلخواه در گزارشات ترازها و دفاتر 
- امکان تعيين دسترسي براي هر کاربر به جهت عدم مشاهده برگه هاي ثبت شده ي ساير کاربران 
- گزارشات ويزيتوري 
- گزارش وقايع کاربران
- اضافه شدن ثبت به برگه ي انتقال بين حساب ها
- اضافه شدن بابت به برگه هاي فروش
- امکان ثبت شماره موبايل در برگه هاي فروش به منظور ارسال راحتتر پيامک
- امکان گزارش گیری بر اساس گیرنده چک خرج شده
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/06/02

- اضافه شدن افزونه ارزي (افزونه)
- امکان ثبت ارز در سند حسابداري (افزونه)
- ارائه گزارشات ارزي در کارت حساب و اسناد حسابداري (افزونه)
- اضافه شدن افزونه ارسال پيامک (افزونه)
- اضافه شدن امکان ارسال پيامک عادي و زمان دار (افزونه)
- امکان ارسال پيامک مانده حساب مشتري با فرمت دلخواه (افزونه)
- امکان ارسال پيامک دلخواه بعد از ثبت فاکتور فروش (افزونه)
- امکان ارسال پيامک از خطوط اينترنتي و همچنين اپليکيشن پيامک رسان اندرويد (افزونه)
- اضافه شدن شرح هاي آماده جهت درج توضيحات از پيش تعريف شده
- اضافه شدن جستجو بر اساس هدر در برگه هاي دريافت و پرداخت
- اضافه شدن سطح تفصيلي دوم به گزارشات اسناد حسابداري
- امکان مشاهده/عدم مشاهده سطر هاي دلخواه در گزارشات ريز حساب و کارت حساب 
- امکان قفل کردن و تغيير کاربر بدون بستن نرم افزار
- اضافه شدن فيلتر تجميع گروه کالا در گزارشات موجودي کالا
- افزايش سرعت در بخش چک هاي دريافتي / پرداختي و انتقال بين حساب ها
- امکان مخفي شدن شرايط گزارش بعد از توليد گزارشات در تنظيمات
- امکان تعيين مرکز هزينه در حين ثبت برگه شارژ انبار
- اضافه شدن چاپ به اقساط
- اضافه شدن منوي تغيير دوره مالي به منوي امکانات براي دسترسي سريع تر با کيبورد
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/04/25

- قفل کردن و عدم تغيير و ويرايش اطلاعات در زيرسيستم ها به صورت مجزا
- پشتيبان گيري خودکار از پايگاه داده با امکان زمان بندي 
- امکان کپي اسناد حسابداري بين مسيرهاي اطلاعاتي متفاوت
- امکان مشاهده وضعيت تسويه حساب فاکتور در فرم جستجو
- امکان تغيير سايز فرم هاي مختلف برنامه
- اعمال برخي از درخواست هاي کاربران در نرم افزار
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/04/04

- اضافه شدن قفل نمايشي
- فيلتر گسسته در بخش گزارشات ترازنامه و دفاتر
- ابزار حذف گروهي اسناد حسابداري از زيرسيستم
- بهبود سرعت گزارش گردش حساب ها
- اصلاحيه موجودي انبار
- ابزار تعيين نرخ براي کالاها
- امکان مشاهده نرخ ميانگين در گزارش گردش کالا
- اضافه شدن تفصيلي 2 به حساب هزينه هاي ويزيتوري و ساير حسابها در برگه هاي خريد و فروش
- اضافه شدن نوع هزينه در شناسايي هزينه
- اضافه شدن سطح اعتبار براي اشخاص
- گزارش ساز پيشرفته
- ابزار کپي سطوح دسترسي
- امکان ثبت چند برگه موجودي انبار اول دوره براي يک انبار
- اضافه شدن گزارشات نموداري به برخي از بخش هاي برنامه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/02/28

- گزارش خلاصه عملکرد روزانه
- اضافه شدن مرکز هزينه به اصلاحيه خريد و فروش
- اضافه شدن مرکز هزينه به گزارش خالص خريد و فروش
- حل مشکل بازکردن چند برنامه در سيستمهاي کلاينت
- اضافه شدن تاريخ آخرين عمليات به گزارش حسابها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/02/18

- اقساط و کارت حساب اقساط
- بهبود سرعت گزارش گردش حساب ها
- اضافه شدن مرکز هزينه (تفصيلي 2) در برگه هاي فروش
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/02/08

- اضافه گزارشات خريد و فروش فصلي با استاندارد جديد
- گزارش کاربران متصل به سيستم 
- امکان تجميع بر اساس کالا/انبار در گزارش موجودي کالا
- امکان محاسبه مبلغ موجودي کالا بر اساس نرخ هاي فروش در گزارش موجودي انبار
- بهبود عملرد نرم افزار در نسخه هاي تحت شبکه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/01/18

- امکان ثبت ابعاد در برگه هاي فروش و انبار
- امکان نمايش پايگاه داده هاي موجود به صورت فهرست
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/01/10

- اضافه شدن افزونه توليدي (جدول استاندارد مصرف مواد)
- اضافه شدن افزونه دريافت اطلاعات از اکسل در بخش هاي مختلف سيستم
- ابزار تجميع اسناد مالي
- ابزار بستن حساب هاي ميان دوره
- ابزار کپي اسناد حسابداري
- امکان ثبت تخفيف 100% در فاکتور خريد
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/12/16

- اضافه شدن امکان انبارگرداني
- امکان برگشت وجه در عمليات تسويه فاکتور فروش
- نمايش حساب هاي سود و زياني دوره هاي قبل در گزارش ترازها و دفاتر 
- اضافه شدن چک های تضمینی به دسته چک
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/11/13

- ابزار صدور گروهي سند حسابداري از زير سيستم
- اضافه شدن گزارش مغايرت حسابهاي بانکي
- گزارش نرخ هاي خريد و فروش بر اساس قيمت پس از تخفيف
- اضافه شدن گزارش کاربرگ حساب ها
- امکان ابطال و رزرو برگه هاي چک
- امکان انتخاب برگه هاي چک از دسته چک در پرداخت چک
- اضافه شدن نمودار درختي به بخش تعريف حسابهاي کل و معين
- امکان تعيين وضعيت جهت صدور خودکار سند حسابداري در برگه هاي زير سيستم
- امکان مشاهده فقط گردش جاری در گزارش ترازها و دفاتر
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/11/03

- امکان اتصال به دستگاه هاي کارتخوان 
- امکان ارائه گزارش ارزش افزوده
- امکان ارائه گزارش نرخ هاي خريد و فروش کالا
- امکان اتصال به سيستم فروشگاهي باران
- ارائه اولین نسخه از راهنمای متنی نرم افزار
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/10/09

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- امکان تعريف قالب هاي چاپ مختلف براي برگه هاي خريد و فروش
- امکان تعيين و تغيير بخش هاي مختلف در قالب هاي چاپ فاکتور
- تغيير در بخش صدور اسناد حسابداري از زير سيستم ها با قابليت انتخاب اسناد در حالت ادغام
- اضافه شدن مرکز هزينه به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان تجميع بر اساس مرکز هزينه در گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- بهبود در فرايند بروزرساني خودکار نرم افزار
- ذخيره کاربر جاري سيستم در زمان ورود به برنامه
- بهبود رابط کاربري صدور سند حسابداري از زيرسيستم ها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/09/14

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- اضافه شدن اطلاعات تکمیلی حساب های بانکی در بخش تعریف حساب ها
- امکان جستجو بر اساس سایر اطلاعات حساب ها
- امکان مشاهده مبلغ تسویه در فاکتورهای خرید و فروش
- امکان مشاهده پیش فاکتورهایی که به فاکتور تبدیل شده اند در بخش جستجوی پیش فاکتورها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/09/06

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- امکان باز کردن برگه ها از بخش اسناد ثبت نشده و فاقد سند حسابداري
- امکان ادغام اسناد در بخش صدور اسناد حسابداري از زير سيستم ها
- امکان گزارش بر اساس مرکز هزينه و پروژه در گزارش حساب ها
- امکان حرکت بین برگه های فروش، انبار و سند حسابداری بر اساس تاریخ و شماره برگه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/08/27

- امکان فعال و غير فعال کردن نمايش اطلاعات بسته بندي
- نمايش اطلاعات چک ها به صورت فيلتر شده بر اساس سررسيد آنها در جدول تقويم
- امکان صدور سند حسابداري از داخل برگه ها با اختيار انتخاب شماره برگه سند حسابداري توسط کاربر
- اضافه شدن پيام کاربري براي وضعيت ثبت اطلاعات تکميل نشده در زمان خروج از فرم ها و برگه ها 
- اضافه شدن فيلتر ارزش افزوده به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان اضافه کردن رديف هايي به صورت دستي به اسنادي که از زير سيستم منتقل شده اند با امکان گزارش گيري 
- امکان مشاهده اطلاعات نوع و شماره برگه زير سيستم ها در سند حسابداري
- اضافه شدن مرور حسابهاي تفصيلي به صورت پيوسته در گزارش ترازها و دفاتر
- اضافه شدن زير سيستم چاپ چک در چک هاي پرداختي
- امکان صدور اسناد حسابداري از فاکتور فروش / برگشت فروش به روش ادواري
- امکان تغيير نام براي سطح تفصيلي 2 به اختيار کاربر در جدول تنظيمات
- دسترسي هاي ريالي انبار و گزارشات موجودي کالا
- امكان تعريف سرفصل هاي مالي تخفيفات به ازاي هر كالا در انبار
- امکان تاييد اسناد حسابداري با قابليت تعيين دسترسي
- انجام برخي اصلاحات
 

 

تاریخ ارائه 1397/08/21

- امکان فعال و غیر فعال کردن نمایش اطلاعات بسته بندی
- نمایش اطلاعات چک ها به صورت فیلتر شده بر اساس سررسید آنها در جدول تقویم
- امکان صدور سند حسابداری از داخل برگه ها با اختیار انتخاب شماره برگه سند حسابداری توسط کاربر
- اضافه شدن پیام کاربری برای وضعیت ثبت اطلاعات تکمیل نشده در زمان خروج از فرم ها و برگه ها 
- اضافه شدن فیلتر ارزش افزوده به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان اضافه کردن ردیف هایی به صورت دستی به اسنادی که از زیر سیستم منتقل شده اند با امکان گزارش گیری 
- امکان مشاهده اطلاعات نوع و شماره برگه زیر سیستم ها در سند حسابداری
- اضافه شدن مرور حسابهای تفصیلی به صورت پیوسته در گزارش ترازها و دفاتر
- اضافه شدن زير سيستم چاپ چک در چک های پرداختی
- امکان صدور اسناد حسابداری از فاکتور فروش / برگشت فروش به روش ادواری
- امکان تغییر نام برای سطح تفصیلی 2 به اختیار کاربر در جدول تنظیمات
- دسترسی های ریالی انبار و گزارشات موجودی کالا
- امكان تعريف سرفصل هاي مالي تخفيفات به ازاي هر كالا در انبار
- انجام برخی اصلاحات
 

 

تاریخ ارائه 1397/07/22

- انجام برخی اصلاحات

 

تاریخ ارائه 1397/07/21

- انجام برخی اصلاحات

 

تاریخ ارائه 1397/07/14

- تسویه سریع فاکتور 
- انجام برخی اصلاحات