چند ارزی

تمامی مجموعه ها و سازمان ها در مواجهه با معاملات خارجی خود به تبادل انواع مختلفی از ارزها نیاز دارند. اگر چه نتیجه این رویدادهای مالی در قالب پول رایج کشور (تعیین شده از سوی بانک مرکزی) به حساب ریالی در واحد مالی برای محاسبه سود و زیان نگهداری می شود، اما دسترسی به اطلاعات ارزی و حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارزهای مختلف ضروری است.

 

هر واحد پولی غیر از پول رایج در معاملات داخلی هر کشور.

حسابداری چند ارزی بخشی از سیستم نرم افزاری آرمون است که امکان مدیریت اسناد چند ارزی و معاملات ارزی و صدور فاکتور ارزی را برای شما فراهم می کند. همچنین در این سیستم توانمندی معرفی و تعیین ضرایب ارزها در یک روز در اختیار شما قرار می گیرد که مجموعه این امکانات باعث ارزیابی دقیق تر مدیران و سهام داران شرکتهای بازرگانی ست که در نقط مختلف جهان شعبه دارند.

سیستم یکپارچه مالی اوراش امکاناتی را فراهم کرده تا شرکت هایی که به صورت بین المللی فعالیت اقتصادی دارند بتوانند به راحتی معاملات ارزی را به ریال تسعیر (عملیاتی که براساس آن ارز بصورت شناور معادل پول رایج هر کشور می شود) کرده و آنها را به درستی در اظهارات مالی خود انعکاس دهند.