افزونه مرکز هزینه و پروژه

استفاده کردن از قابلیت کنترل پروژه برای هر سازمان یا کسب و کاری که پروژه هایی را در جریان دارند و احتیاج به بررسی عملکرد پروژه از لحاظ بدهکاری و بستانکاری و تفکیک هزینه ای وجود دارد الزامی می باشد.
برای مثال : شرکت های نرم افزاری می توانند پروژه های برون سازمانی خود را معادل یک تفصیلی از نوع پروژه انتخاب کنند
بنابراين يك حساب تفصيلي براي هر پروژه ايجاد شده و از آغاز پروژه تا اتمام پروژه در كليه معين هاي مرتبط با عملكرد پروژه ها اسناد مالي به تفكيك پروژه ها در آن سرفصل هاي نگهداري و گزارش دهي مي گردد.
تعدادي از حساب هايي كه مي تواند به عنوان پروژه استفاده شود شامل موارد زير مي باشد:
- پروژه های داخلی شرکت
- پروژه کنترل ترافیک استان خراسان
- پروژه حسابداری شرکت X
سطح پروژه و مركز هزينه بيشتر براي شركت هاي بزرگتر و خصوصاً شركت هاي توليدي و خدماتي كاربرد دارد.

 

با استفاده از مرکز هزینه می توانیم گزارشات بیشتر و کاربردی تری را به ریز مراکز هزینه در هر قسمت سازمانی داشته باشیم. مورادي كه مي تواند به عنوان مركز هزينه استفاده شود شامل موارد زير مي باشد:

- مراكز هزينه قسمت هاي سازماني:

بخش اداري

بخش فروش

بخش امور مالي و ...

- مراكز هزينه دواير توليدي

ايستگاه مونتاژ

ايستگاه رنگ و ...

منابع اطلاعاتی برای تحلیل هزینه ها شامل موارد زیر است:

• سفارشات خریدهای آتی و صورتحساب های خریدهای پیشین برای مواد اولیه و مصارف جاری

• برنامه زمانی پرداخت دستمزد نیروی کار

• رسید های نقدی و قبوض برای هزینه های جاری

میزان مبالغی که منجر به صرف هزینه می شود در مرکز هزینه مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرد. 

مراکز هزینه در بنگاههای اقتصادی معمولا در سه دسته ی واحدهای تولیدی، خدماتی و اداری طبقه بندی می شوند.

• واحدهای تولیدی

واحدهایی هستند که در ساخت و تولید محصول و یا ارائه ی خدمت مستقیما نقش دارند و تمام فعالیت های تولیدی یا خدماتی کارگاه در این بخش ها صورت می گیرد.

• واحدهای خدماتی

این واحدها در واقع مراکز خدمت رسان و پشتیبان هستند و به طور مستقیم در ساخت محصول دخیل نبوده اما به واحدهای دیگر که می توانند تولیدی و یا غیر تولیدی باشند خدمات ارائه میدهند.

• واحدهای اداری

واحدهای تشکیلاتی یک کسب و کار هستند که وظیفه رسیدگی به امور ستادی و مدیریتی بنگاه اقتصادی را بر عهده دارند.

در نگاه کلی میتوان مرکز هزینه را یک مخزن دانست که تمام هزینه های کسب و کار به آن سر ریز می کند و حسابدار برای رسیدن به یک برنامه حسابداری جامع ناگزیر از بررسی همه جانبه این مراکز است.