لیست بسته ها و قیمت ها

تخفیف نقدی تا 20%

فرصت استثنایی برای خرید بسته های
الماس و طلایی و نقره ای و پایه

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

00

روز

 
 
 
 
 
سیستم ها
حسابداری مالی
خرید و فروش
انبارداری
نقد و بانک
خدمات
خدمات راه اندازی اولیه
حداقل 100 نفر/ساعت
چند شرکتی همزمان
2 شرکت
2 شرکت
2+1 شرکت
2+1 شرکت
ایستگاه کاری شبکه (Client)
1+1 کاربر
5+1 کاربر
20+1 کاربر
30+1 کاربر
آموزش نرم افزار
3 جلسه
4 جلسه
5 جلسه
10 جلسه
*پشتیبانی رایگان
12 ماه
12 ماه
12 ماه
12 ماه
مبالغ/تخفیفات (ریال)
مبلغ بسته

332,500,000

505,500,000

1,103,000,000

1,903,000,000

تخفیف نقدی
%7 تخفیف نقدی

23,275,000

%10 تخفیف نقدی

50,550,000

%15 تخفیف نقدی

165,450,000

%20 تخفیف نقدی

380,600,000

مبلغ پس از تخفیف

309,225,000

454,950,000

937,550,000

1,522,400,000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل %15 مبلغ روز نرم افزار

* به تمام مبالغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

این لیست قیمت تا پایان فروردین ماه 1402 معتبر می باشد