بررسی عملیات های پایان سال مالی

بررسی عملیات های پایان سال مالی

اقدامات حسابداری در پایان سال مالی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسئولیت حسابداران دانست؛ انواع عملیات متفاوت و محاسباتی اعم از تسویه حساب با کارکنان و تهیه گزارشات مالی و بستن حساب‌ها و ... گاهی باعث از قلم افتادن برخی از این عملیات‌های مهم حسابداری می‌شود.

مدیر سایت
سیستم ABC (Activity Based Costing)

سیستم ABC (Activity Based Costing)

ABC یکی از سیستم های مدرن هزینه یابی محصولات و خدمات می باشد. امروزه یکی از مواردی که در محیط های تجاری پویا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، کاهش بهای تمام شده محصولات وخدمات ارائه شده و بهبود فرآیندها و فعالیتهای سازمان می باشد . کارشناسان این حوزه معتقدند محرک مدیریت کسب و کار انگیزه سودآوریست که با محاسبه بهای تمام شده و آنالیز آن می توانیم مدیریت هزینه ها را تصحیح کنیم .

مدیر سایت