حسابداری مالی

به طور کلی حسابداری مالی زبان تجارت نامیده می شود چرا که از طریق گزارش های مالی اطلاعات مفید در اختیار بنگاه ها و موسسات قرار می گیرد که با پردازش  این اطلاعات رویدادهای موثر در واحدها و سازمان ها و بنگاه ها طراحی می شود .
یکی از اهداف حسابداری مالی ، آماده سازی گزارش های مالی می باشد. می توان گفت حسابداری مالی از مهم ترین و ضروری ترین واحدهای یک موسسه یا بنگاه اقتصادی می باشد که مسئولیت ارائه صورتهای مالی را به عهده دارد.

انواع صورتهای مالی چیست؟

- ترازنامه : وضعیت مالی یک موسسه یا بنگاه اقتصادی را مشخص می کند و شامل دارایی ها ،بدهی ها ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام است. 
- صورت سود وزیان : عملکرد (سود و زیان) موسسه یا بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی تعیین شده مشخص می کند و شامل اطلاعات درآمدها و هزینه ها می باشد.
- صورت جریان وجوه نقد : گزارشی است شامل کلیهٔ ورودی ها و خروجی های نقدی‌ یک موسسه یا بنگاه اقتصادی برای عملیات جاری و سرمایه‌گذاری خود در یک دوره مالی تعیین شده.

 

یکی از مهم ترین شاخه های حسابداری ، حسابداری مالی می باشد. مدیران مالی برای اینکه بتوانند بازدهی سرمایه گذاری صاحبان سرمایه را تخمین بزنند ، الزام به تدوین صورتهای مالی که بهترین راه ارزیابی عملکرد یک بنگاه می باشد را دارند.

وظیفه حسابداری مالی تهیه صورت های مالی جهت ارزیابی عملکرد وموقعیت مالی موسسات وبنگاه ها می باشد و در طرف مقابل وظیفه حسابداری بهای تمام شده ارزیابی هزینه های متغیر و ثابت  تولید ، جهت محاسبه بهای تمام شده می باشد.

نرم افزار یکپارچه مالی اوراش کدینگ استاندارد حسابداری را به صورت پیش فرض در حسابداری مالی پیش بینی کرده است اما در صورت صلاحدید امکان تغییر کلی و یا اصلاح کدینگ هم فراهم آمده است .
این سیستم در حال حاضر دارای دو سطح تفصیلی به صورت کاملا شناور می باشد.
از جمله فرم ها و ابزارهای قابل استفاده در سیستم، سند حسابداری – بستن حساب های سود و زیانی – بستن حساب های میان دوره – تجمیع اسناد –  سند اختتامیه – گزارشات :  اسناد ، ترازها و دفاتر ، ترازنامه ، دفتر روزنامه و کل قانونی ،  کاربرگ حساب ها و تسهیم سود می باشد.