حسابداری خزانه

یکی از زیر شاخه های حسابداری مالی خزانه داری می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا معتمد ترین و دقیق ترین حسابداران مجموعه در این بخش در حال فعالیت هستند. خزانه داری در حسابداری به دو بخش نقدی و غیر نقدی تقسیم می شود.
در واقع خزانه داری به معنای ثبت و مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به پرداخت ها و دریافت های نقدی و تعهدی یک سازمان و رفع مغایرت آنهاست.
از قابلیت های این سیستم می توان به مدیریت بهینه ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان ها اشاره کرد که یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه می باشد.

جالب است بدانید خزانه داری برای اولین بار در عصر قاجار (سال1286) تحت عنوان وزارت مالیه شروع به فعالیت کرد.

محل تمرکز منابع پولی سازمان می باشد. به عبارتی مکانی است که در آن اوراق بهادار، وجوه نقد، دسته چک ها، سفته ها، چک های دریافتی از مشتریان و هر نوع اشیاء گرانبهایی که جنبه معاملاتی داشته باشد در آن نگه داری می شود.
این واژه در زمان های گذشته به معنای محل نگهداری ثروت پادشاهان بوده است.

به فردی گفته می شود که طبق دستور العمل های هر سازمان مسئولیت یک یا چند خزانه به او سپرده می شود و معمولا از بین حسابداران انتخاب می شود. این فرد باید به قوانین مربوط به چک و اوراق بهادار آشنایی کامل داشته باشد.
چند مورد از وظایف خزانه داری به شرح زیر می باشد :
- ثبت کلیه اسناد و مدارک مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی و تعهدی و بایگانی آنها
- گزارش دهی مربوط به مدیریت نقدینگی (پول نقد و حسابهای بانکی)
- گزارش دهی مربوط به تعهدات (چکهای دریافتی و پرداختی سررسید نشده)
- رفع مغایرت مربوط به حسابهای بانکی
- صدور و وصول چکهای دریافتی و پرداختی مشتریان و تامین کنندگان

نرم افزار یکپارچه مالی اوراش، حسابداری خزانه را به 3 بخش تفکیک کرده است که عبارتند از:
عملیات دریافت شامل :
-دریافت صندوق
-واریز به بانک
-دریافت چک
-دریافت چند گانه
عملیات پرداخت شامل :
-پرداخت صندوق
-برداشت از بانک
-پرداخت چک
-پرداخت چندگانه
مدیریت اسناد تضمینی شامل :
-دریافت و عودت چکهای دریافتی تضمینی
-صدور و استرداد چکهای پرداختی تضمینی

همچنین دارای امکانات جانبی به شرح زیر می باشد :
انتقال بین حسابها، شناسایی هزینه، تقسیط بدهی مشتریان، چاپ چک، راس گیری چک و تنظیم فیش واگذاری چک به بانک می باشد.