حسابداری بازرگانی

برای تعریف حسابداری بازرگانی ابتدا لازم است تعریفی از شرکت های بازرگانی داشته باشیم.
اساس کار شرکت های بازرگانی واسطه گری و توزیع کالاها می باشد. این شرکت ها کالاهایی را از شرکت ها و تولید کنندگان داخلی و خارجی خریداری می کنند و بدون آن که تغییری در ماهیت آن ایجاد کنند اقدام به فروش آن می کنند. دراین موسسات با حجم وسیعی از خریداران و فروشندگان جزء و عمده روبرو هستیم.
حسابداری بازرگانی ثبت و پردازش اطلاعات مربوط به صورتحساب های خرید (فاکتور خرید – برگشت از خرید و اصلاحیه نرخ خرید) و صورتحسابهای فروش (فاکتور فروش ، برگشت از فروش و اصلاحیه نرخ فروش) می باشد. 
این شاخه از دانش حسابداری رابطه تنگاتنگی با انبارداری و فروش دارد و ابزاری جهت محاسبه سود و زیان و انتفاع حاصل از این مبادلات می باشد.

 

برای درک اهمیت حسابداری بازرگانی باید اهمیت وجودی شرکت های بازرگانی بررسی شود. این شرکت ها با فعالیت خود باعث تحول اقتصادی و بهینه سازی استانداردهای بهتر در مصرف کالاها برای شهروندان می شوند. همچنین امکان تامین کالا در پراکنده ترین نواحی جغرافیایی را ایجاد می کنند.
بدلیل حاشیه سود پایین این شرکت ها، ثبت و پردازش و تهیه صورت های مالی دقیق بسیار حائز اهمیت است. این صورت ها برای مدیران سرمایه جهت تصمیم گیری در مورد کاهش یا افزایش سرمایه نقش بسزایی ایفا می کند و نشان دهنده عملکرد شرکت و استراتژی و برنامه های شرکت در یک دوره مشخص می باشد.

- شرکت های سهامی
- شرکت های با مسئولیت محدود
- شرکت های تضامنی
- شرکت های مختلط غیرسهامی
- شرکت های مختلط سهامی
- شرکت های نسبی
- شرکت های تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت های بازرگانی را در این مقاله می توانید مطالعه کنید.

این نرم افزار دارای صورتحساب های خرید ( فاکتور خرید – برگشت از خرید و اصلاحیه نرخ خرید ) و صورتحساب های فروش ( فاکتور فروش ، برگشت از فروش و اصلاحیه نرخ فروش ) می باشد.
همچنین امکان ثبت پیش فاکتور، سفارش کالا، ثبت ویزیتور، تسهیم کرایه حمل، ثبت هزینه های متفرقه صورتحساب، و طراحی کدینگ براساس فروش و بهای تمام شده به هر مشتری فراهم می باشد.