مرکز دانلود

کاربر گرامی ، به منظور دانلود سریع و مطمئن تر می توانید از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده نمایید.

نسخه آزمایشی
نام فایل نسخه اندازه دریافت
بارکد ساز 3.61.2 7,411 KB
چک و بانک (پایه) 5.54.1 25,624 KB
چاپ فاکتور (رایگان) 1.42.5 12,843 KB
حساب یار (پیشرفته) 3.27 38,594 KB
حساب یار (پایه) 2.87.6 29,556 KB
چاپ چک 3.99.3 16,536 KB
چک و بانک (پیشرفته) 5.77.2 33,953 KB
نسخه موبایل
نام فایل نسخه اندازه دریافت
چک یار اوراش (نسخه اندروید رایگان) 1.40 5,824 KB
افزونه
نام فایل نسخه اندازه دریافت
سرویس یادآوری اوراش 2.20 1,397 KB
سرویس یادآوری اوراش (پیشرفته) 2.62 1,838 KB
قالب چک
نام فایل نسخه اندازه دریافت
قالب چک بانک اقتصاد نوین 1.0 173 KB
قالب چک بانک پاسارگاد 1.0 226 KB
قالب چک بانک ملت 1.0 41 KB
قالب چک بانک قرض الحسنه مهر ایران 1.0 56 KB
قالب چک بانک پارسیان 1.0 46 KB
قالب چک بانک تجارت (سحر) 1.0 58 KB
قالب چک بانک انصار 1.0 86 KB
قالب چک بانک سینا 1.0 40 KB
قالب چک بانک صنعت و معدن 1.0 51 KB
قالب چک بانک شهر 1.0 79 KB
قالب چک بانک صادرات (سپهر) 1.0 200 KB
قالب چک بانک ملی (سیبا) 1.0 154 KB
قالب چک بانک سپه 1.0 156 KB
قالب چک بانک کشاورزی 1.0 51 KB
قالب چک بانک مسکن 1.0 91 KB
قالب چک بانک تجارت 1.0 166 KB
قالب چک پست بانک 1.0 44 KB
قالب چک مالی و اعتباری عسکریه 1.0 43 KB
قالب چک بانک دی 1.0 103 KB
قالب چک بانک سامان 1.0 135 KB
قالب چک بانک رفاه کارگران 1.0 53 KB
قالب چک بانک کارآفرین 1.0 50 KB
قالب چک بانک سرمایه 1.0 70 KB
قالب چک بانک پاسارگاد (جدید) 1.0 41 KB
قالب چک بانک مسکن (جدید) 1.0 41 KB
قالب چک سپه طلایی (جدید) 1.0 251 KB
قالب چک بانک پاسارگاد (جدید 2) 1.0 54 KB
قالب چک بانک توسعه تعاون 1.0 50 KB
قالب چک بانک ملی سیبا (جدید) 1.0 40 KB
قالب چک بانک ملی سیبا (جدید2) 1.0 170 KB
قالب چک بانک ملی سیبا (جدید3) 1.0 158 KB
قالب چک بانک تات 1.0 100 KB
قالب چک بانک توسعه صادرات 1.0 49 KB
قالب چک تعاونی اعتبار ثامن الائمه 1.0 24 KB
قالب چک موسسه مالی اعتباری مهر 1.0 66 KB
قالب چک بانک دی (جدید) 1.0 57 KB
قالب چک بانک ایران زمین 1.0 53 KB
قالب چک موسسه مالی اعتباری میزان 1.0 51 KB
قالب چک بانک گردشگری 1.0 55 KB
قالب چک بانک حکمت ایرانیان 1.0 55 KB
دستور پرداخت موسسه اعتباری توسعه 1.0 56 KB
قالب چک بانک ملت (قدیم) 1.0 222 KB
قالب چک بانک سرمایه (جدید) 1.0 77 KB
قالب چک بانک صادرات (جدید) 1.0 71 KB
قالب چک بانک صادرات (جدید 2) 1.0 57 KB
قالب چک بانک سامان (جدید) 1.0 63 KB
قالب چک موسسه مالی و اعتباری فرشتگان 1.0 75 KB
قالب چک بانک مسکن (جدید2) 1.0 62 KB
قالب چک تعاونی اعتبار ثامن الائمه (جدید) 1.0 45 KB
قالب چک بانک ملی سیبا (جدید 4) 1.0 51 KB
قالب چک بانک قرض الحسنه رسالت 1.0 130 KB
قالب چک موسسه مالی و اعتباری عسکریه (جدید) 1.0 55 KB
قالب چک بانک خاورمیانه 1.0 61 KB
قالب چک بانک توسعه تعاون (جدید) 1.0 71 KB
قالب چک بانک قوامین 1.0 44 KB
قالب چک بانک کشاورزی (جدید) 1.0 62 KB
قالب چک بانک سپه طلایی (جدید 2) 1.0 69 KB
قالب چک بانک سپه طلایی (جدید 3) 1.0 77 KB
قالب چک بانک مسکن (جدید 3) 1.0 41 KB
قالب چک بانک انصار (جدید) 1.0 102 KB
قالب چک بانک انصار (جدید 2) 1.0 53 KB
قالب چک بانک آینده 1.0 154 KB
قالب چک بانک کشاورزی (جدید 2) 1.0 27 KB
قالب چک بانک کشاورزی (جدید 3) 1.0 52 KB
قالب چک بانک رفاه کارگران (جدید) 1.0 62 KB
قالب چک بانک توسعه صادرات (جدید) 1.0 46 KB
قالب چک ملی سیبا (جدید 5) بارکددار 1.0 46 KB
قالب چک سپه (جدید 4) 1.0 65 KB
قالب چک بانک خاورمیانه (جدید) 1.0 59 KB
قالب چک بانک سامان (جدید2) 1.0 46 KB
قالب چک بانک مسکن (جدید4) 1.0 42 KB
قالب چک بانک سینا (جدید) 1.0 150 KB
قالب چک پست بانک (جدید) 1.0 53 KB
قالب چک بانک قرض الحسنه مهر ایران (جدید) 1.0 89 KB
قالب چک بانک ملی (جدید 6) بارکددار 1.0 116 KB
قالب چک اقتصاد نوین (جدید) 1.0 67 KB
قالب چک بانک کشاورزی (جدید 4) 1.0 59 KB
قالب چک موسسه مالی اعتباری کوثر 1.0 48 KB
قالب چک پست بانک (جدید 2) 1.0 54 KB
قالب چک بانک پاسارگاد (صیاد) 1.0 73 KB
قالب چک بانک رفاه (صیاد) 1.0 83 KB
قالب چک بانک کارآفرین (صیاد) 1.0 42 KB
قالب چک بانک آینده (صیاد) 1.0 70 KB
قالب چک موسسه مالی و اعتباری ملل 1.0 46 KB
قالب چک بانک اقتصاد نوین (صیاد) 1.0 81 KB
قالب چک بانک ملت (صیاد) 1.0 76 KB
قالب چک بانک خاورمیانه (صیاد) 1.0 77 KB
قالب چک بانک سامان (صیاد) 1.0 53 KB
قالب چک بانک کشاورزی (صیاد) 1.0 63 KB
قالب چک بانک گردشگری (صیاد) 1.0 68 KB
قالب چک بانک انصار (صیاد) 1.0 64 KB
قالب چک بانک شهر (صیاد) 1.0 77 KB
قالب چک بانک حکمت ایرانیان (صیاد) 1.0 95 KB
قالب چک بانک مرکزی (صیاد) 1.0 80 KB
قالب چک بانک سرمایه (صیاد) 1.0 77 KB
قالب چک بانک ایران زمین (صیاد) 1.0 87 KB
قالب چک بانک تجارت (صیاد) 9.0 66 KB
قالب چک بانک سپه (صیاد) 1.0 73 KB
قالب چک بانک سینا (صیاد) 1.0 104 KB
قالب چک پست بانک (صیاد) 1.0 75 KB
قالب چک بانک صادرات (صیاد) 1.0 147 KB
قالب چک بانک مسکن (صیاد) 1.0 149 KB
قالب چک بانک قرض الحسنه رسالت (صیاد) 1.0 86 KB
قالب چک بانک ملی (صیاد) 1.0 66 KB
قالب چک بانک توسعه صادرات (صیاد) 1.0 53 KB
قلم (فونت)
نام فایل نسخه اندازه دریافت
قلم زیبای دست نویس 1.0 23 KB
راهنما
نام فایل نسخه اندازه دریافت
چک و بانک اوراش 5.35 5,143 KB
چاپ چک اوراش 3.98.7 1,736 KB
پشتیبانی
نام فایل نسخه اندازه دریافت
چاپگر مجازی PDF 6.1 1,453 KB
ابزار پشتیبان گیری خودکار از پایگاه داده MySql 4.0.18 7,173 KB
نرم افزار مدیریت پایگاه داده MySql 5.5.30 (X86) 31,896 KB
نرم افزار مدیریت پایگاه داده MySql 5.5.30 (X64) 33,442 KB
ابزار پشتیبانی از راه دور Any Desk 3.4.1 1,746 KB
ابزار پشتیبانی از راه دور Any Place 7.1 6,129 KB
قالب فیش واگذاری چک
نام فایل نسخه اندازه دریافت
قالب آزاد ( قابل استفاده برای همه بانک ها) 1.0 03 KB
قالب فیش بانک ملت 1.0 02 KB
قالب فیش بانک صادرات 1.0 03 KB
قالب فیش بانک مسکن 1.0 20 KB
قالب فیش بانک رفاه 1.0 25 KB
قالب فیش بانک سامان 1.0 03 KB
قالب فیش بانک سپه 1.0 18 KB
قالب فیش بانک سینا 1.0 03 KB
قالب فیش بانک اقتصاد نوین 1.0 03 KB
قالب فیش بانک کشاورزی 1.0 13 KB
قالب فیش بانک تجارت 1.0 13 KB
قالب فیش بانک ملی 1.0 17 KB
قالب فیش بانک پاسارگاد 1.0 18 KB
قالب فیش بانک ملت (جدید) 1.0 21 KB
قالب فیش بانک کشاورزی (جدید) 1.0 17 KB
قالب فیش بانک کشاورزی (جدید2) 1.0 186 KB
قالب فیش تعاونی اعتبار ثامن الائمه 1.0 80 KB
قالب فیش بانک اقتصاد نوین (جدید) 1.0 14 KB
قالب فیش بانک قرض الحسنه رسالت 1.0 14 KB
قالب فیش بانک شهر 1.0 28 KB
قالب فیش بانک صنعت و معدن 1.0 42 KB
قالب فیش بانک ملت (جدید 2) 1.0 175 KB
قالب فیش بانک قرض الحسنه مهر ایران 1.0 23 KB
قالب فیش بانک انصار 1.0 03 KB
قالب فیش بانک کارآفرین 1.0 26 KB
قالب فیش بانک سامان (جدید) 1.0 62 KB
قالب فیش بانک دی 1.0 24 KB
قالب فیش بانک پارسیان 1.0 56 KB
قالب فیش بانک آینده 1.0 26 KB
قالب فیش بانک کشاورزی (جدید 3) 1.0 26 KB
قالب فیش پست بانک 1.0 19 KB
قالب فیش بانک قوامین 1.0 17 KB
قالب فیش ملت (جدید 3) 1.0 26 KB
قالب فیش بانک سرمایه 1.0 18 KB
قالب فیش ایران زمین 1.0 78 KB
قالب فیش بانک سپه (جدید) 1.0 207 KB
قالب فیش واریز نقدی
نام فایل نسخه اندازه دریافت
قالب فیش بانک ملت 1.0 10 KB
قالب فیش بانک صادرات 1.0 12 KB
قالب فیش بانک مسکن 1.0 06 KB
قالب فیش بانک رفاه 1.0 07 KB
قالب فیش بانک سپه 1.0 09 KB
قالب فیش بانک کشاورزی 1.0 10 KB
قالب فیش بانک ملی (کاربنی) 1.0 07 KB
قالب فیش بانک پاسارگاد 1.0 06 KB
قالب فیش بانک ملی 1.0 14 KB
قالب فیش بانک تجارت 1.0 07 KB
قالب فیش بانک پارسیان 1.0 07 KB
قالب فیش بانک ملی (3برگی) 1.0 26 KB
قالب فیش بانک صادرات (3برگی) 1.0 31 KB
قالب فیش بانک صادرات (جدید) 1.0 45 KB
قالب فیش بانک سامان(جدید) 1.0 23 KB
قالب فیش بانک آینده 1.0 22 KB
قالب فیش بانک سپه (جدید) 1.0 130 KB
قالب فیش بانک انصار 1.0 25 KB
قالب فیش ایران زمین (پرداخت نقدی) 1.0 18 KB
قالب فیش بانک کارآفرین 1.0 22 KB
قالب فیش بانک شهر 1.0 20 KB
قالب فیش اقتصاد نوین 1.0 32 KB
قالب فیش پست بانک 1.0 16 KB
قالب فیش بانک سینا 1.0 14 KB
قالب چاپ فاکتور
نام فایل نسخه اندازه دریافت
قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه یک) 1.0 07 KB
قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه دو) 1.0 07 KB
قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه یک) 1.0 07 KB
قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه دو) 1.0 08 KB

(051) 36 10 99 00 , (021) 88 36 95 30 - 1

مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، پاساژ دهقان

پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

عضویت در خبرنامه

بالا